Zarząd

Zarząd:

Dariusz Mąka – Prezes Spółdzielni

Anna Domżalska - Pełnomocnik
Aleksandra Buszta – Pełnomocnik

Rada Nadzorcza:

Jan Łebiński – Przewodniczący
Mirosław Herman – Z-ca Przewodniczącego
Paweł Jasiński – sekretarz
Maria Hanuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji Handlowo – Produkcyjnej, Członek RN
Teresa Strzelecka – Członek Rady Nadzorczej