Zarząd

Zarząd:

Dariusz Mąka – Prezes Spółdzielni

Anna Domżalska – Pełnomocnik
Elżbieta Barycza – Pełnomocnik

Rada Nadzorcza:

Jan Łebiński – Przewodniczący
Mirosław Herman – Z-ca Przewodniczącego
Paweł Jasiński – Sekretarz
Teresa Bartoszewska – Przewodnicząca Komisji Handlowo – Produkcyjnej
Aleksandra Buszta – Członek Rady Nadzorczej