Struktura

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
- Księgowość
- Kadry
- Administracja
- Piekarnia - Handel